فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
پنج شنبه۱ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۳۱ : ۲۲۰۶ : ۵۲ : ۲۷۱۲ : ۲۹ : ۰۳۱۸ : ۰۶ : ۰۵۱۸ : ۲۲ : ۳۸۲۳ : ۴۸ : ۱۵
جمعه۲ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۳۰ : ۲۶۰۶ : ۵۱ : ۲۷۱۲ : ۲۸ : ۵۷۱۸ : ۰۶ : ۵۳۱۸ : ۲۳ : ۲۵۲۳ : ۴۸ : ۱۰
شنبه۳ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۹ : ۲۸۰۶ : ۵۰ : ۲۵۱۲ : ۲۸ : ۵۰۱۸ : ۰۷ : ۴۰۱۸ : ۲۴ : ۱۱۲۳ : ۴۸ : ۰۵
یکشنبه۴ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۸ : ۳۰۰۶ : ۴۹ : ۲۳۱۲ : ۲۸ : ۴۲۱۸ : ۰۸ : ۲۷۱۸ : ۲۴ : ۵۷۲۳ : ۴۷ : ۵۸
دوشنبه۵ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۷ : ۳۰۰۶ : ۴۸ : ۱۹۱۲ : ۲۸ : ۳۴۱۸ : ۰۹ : ۱۴۱۸ : ۲۵ : ۴۲۲۳ : ۴۷ : ۵۲
سه شنبه۶ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۶ : ۳۰۰۶ : ۴۷ : ۱۵۱۲ : ۲۸ : ۲۵۱۸ : ۱۰ : ۰۱۱۸ : ۲۶ : ۲۷۲۳ : ۴۷ : ۴۴
چهارشنبه۷ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۵ : ۲۸۰۶ : ۴۶ : ۱۰۱۲ : ۲۸ : ۱۵۱۸ : ۱۰ : ۴۷۱۸ : ۲۷ : ۱۲۲۳ : ۴۷ : ۳۶
پنج شنبه۸ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۴ : ۲۵۰۶ : ۴۵ : ۰۴۱۲ : ۲۸ : ۰۵۱۸ : ۱۱ : ۳۲۱۸ : ۲۷ : ۵۷۲۳ : ۴۷ : ۲۶
جمعه۹ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۳ : ۲۱۰۶ : ۴۳ : ۵۸۱۲ : ۲۷ : ۵۴۱۸ : ۱۲ : ۱۸۱۸ : ۲۸ : ۴۱۲۳ : ۴۷ : ۱۷
شنبه۱۰ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۲ : ۱۷۰۶ : ۴۲ : ۵۰۱۲ : ۲۷ : ۴۳۱۸ : ۱۳ : ۰۲۱۸ : ۲۹ : ۲۵۲۳ : ۴۷ : ۰۶
یکشنبه۱۱ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۱ : ۱۱۰۶ : ۴۱ : ۴۲۱۲ : ۲۷ : ۳۱۱۸ : ۱۳ : ۴۷۱۸ : ۳۰ : ۰۹۲۳ : ۴۶ : ۵۵
دوشنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۲۰ : ۰۴۰۶ : ۴۰ : ۳۴۱۲ : ۲۷ : ۱۹۱۸ : ۱۴ : ۳۱۱۸ : ۳۰ : ۵۲۲۳ : ۴۶ : ۴۳
سه شنبه۱۳ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۸ : ۵۶۰۶ : ۳۹ : ۲۵۱۲ : ۲۷ : ۰۶۱۸ : ۱۵ : ۱۵۱۸ : ۳۱ : ۳۵۲۳ : ۴۶ : ۳۱
چهارشنبه۱۴ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۷ : ۴۸۰۶ : ۳۸ : ۱۵۱۲ : ۲۶ : ۵۳۱۸ : ۱۵ : ۵۹۱۸ : ۳۲ : ۱۸۲۳ : ۴۶ : ۱۸
پنج شنبه۱۵ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۶ : ۳۸۰۶ : ۳۷ : ۰۴۱۲ : ۲۶ : ۴۰۱۸ : ۱۶ : ۴۲۱۸ : ۳۳ : ۰۱۲۳ : ۴۶ : ۰۵
جمعه۱۶ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۵ : ۲۸۰۶ : ۳۵ : ۵۳۱۲ : ۲۶ : ۲۵۱۸ : ۱۷ : ۲۵۱۸ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۴۵ : ۵۱
شنبه۱۷ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۴ : ۱۷۰۶ : ۳۴ : ۴۲۱۲ : ۲۶ : ۱۱۱۸ : ۱۸ : ۰۸۱۸ : ۳۴ : ۲۵۲۳ : ۴۵ : ۳۶
یکشنبه۱۸ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۳ : ۰۵۰۶ : ۳۳ : ۳۰۱۲ : ۲۵ : ۵۶۱۸ : ۱۸ : ۵۰۱۸ : ۳۵ : ۰۷۲۳ : ۴۵ : ۲۱
دوشنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۱ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۱۸۱۲ : ۲۵ : ۴۱۱۸ : ۱۹ : ۳۳۱۸ : ۳۵ : ۴۹۲۳ : ۴۵ : ۰۶
سه شنبه۲۰ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۳۹۰۶ : ۳۱ : ۰۵۱۲ : ۲۵ : ۲۶۱۸ : ۲۰ : ۱۵۱۸ : ۳۶ : ۳۰۲۳ : ۴۴ : ۵۰
چهارشنبه۲۱ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۹ : ۲۵۰۶ : ۲۹ : ۵۲۱۲ : ۲۵ : ۱۰۱۸ : ۲۰ : ۵۶۱۸ : ۳۷ : ۱۱۲۳ : ۴۴ : ۳۳
پنج شنبه۲۲ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۸ : ۱۰۰۶ : ۲۸ : ۳۸۱۲ : ۲۴ : ۵۴۱۸ : ۲۱ : ۳۸۱۸ : ۳۷ : ۵۳۲۳ : ۴۴ : ۱۶
جمعه۲۳ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۶ : ۵۴۰۶ : ۲۷ : ۲۴۱۲ : ۲۴ : ۳۷۱۸ : ۲۲ : ۱۹۱۸ : ۳۸ : ۳۴۲۳ : ۴۳ : ۵۸
شنبه۲۴ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۵ : ۳۸۰۶ : ۲۶ : ۱۰۱۲ : ۲۴ : ۲۱۱۸ : ۲۳ : ۰۰۱۸ : ۳۹ : ۱۴۲۳ : ۴۳ : ۴۱
یکشنبه۲۵ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۴ : ۲۲۰۶ : ۲۴ : ۵۶۱۲ : ۲۴ : ۰۴۱۸ : ۲۳ : ۴۱۱۸ : ۳۹ : ۵۵۲۳ : ۴۳ : ۲۲
دوشنبه۲۶ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۳ : ۰۴۰۶ : ۲۳ : ۴۱۱۲ : ۲۳ : ۴۷۱۸ : ۲۴ : ۲۱۱۸ : ۴۰ : ۳۶۲۳ : ۴۳ : ۰۳
سه شنبه۲۷ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۱ : ۴۶۰۶ : ۲۲ : ۲۶۱۲ : ۲۳ : ۲۹۱۸ : ۲۵ : ۰۱۱۸ : ۴۱ : ۱۶۲۳ : ۴۲ : ۴۴
چهارشنبه۲۸ اسفند ۱۳۹۸۰۵ : ۰۰ : ۲۸۰۶ : ۲۱ : ۱۱۱۲ : ۲۳ : ۱۲۱۸ : ۲۵ : ۴۲۱۸ : ۴۱ : ۵۶۲۳ : ۴۲ : ۲۵
پنج شنبه۲۹ اسفند ۱۳۹۸۰۴ : ۵۹ : ۰۹۰۶ : ۱۹ : ۵۶۱۲ : ۲۲ : ۵۴۱۸ : ۲۶ : ۲۲۱۸ : ۴۲ : ۳۶۲۳ : ۴۱ : ۵۶