فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۳۰۰۶ : ۱۸ : ۲۲۱۲ : ۲۲ : ۳۲۱۸ : ۲۷ : ۱۱۱۸ : ۴۳ : ۲۶۰۰ : ۱۱ : ۴۰
شنبه۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۵۶ : ۱۰۰۷ : ۱۷ : ۰۷۱۳ : ۲۲ : ۱۴۱۹ : ۲۷ : ۵۱۱۹ : ۴۴ : ۰۶۰۰ : ۴۱ : ۲۰
یکشنبه۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۵۰۰۷ : ۱۵ : ۵۱۱۳ : ۲۱ : ۵۶۱۹ : ۲۸ : ۳۰۱۹ : ۴۴ : ۴۶۰۰ : ۴۰ : ۵۹
دوشنبه۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۲۹۰۷ : ۱۴ : ۳۵۱۳ : ۲۱ : ۳۸۱۹ : ۲۹ : ۱۰۱۹ : ۴۵ : ۲۶۰۰ : ۴۰ : ۳۹
سه شنبه۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۵۲ : ۰۸۰۷ : ۱۳ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۲۰۱۹ : ۲۹ : ۴۹۱۹ : ۴۶ : ۰۶۰۰ : ۴۰ : ۱۷
چهارشنبه۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۵۰ : ۴۶۰۷ : ۱۲ : ۰۴۱۳ : ۲۱ : ۰۲۱۹ : ۳۰ : ۲۹۱۹ : ۴۶ : ۴۶۰۰ : ۳۹ : ۵۷
پنج شنبه۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۹ : ۲۵۰۷ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۲۰ : ۴۳۱۹ : ۳۱ : ۰۸۱۹ : ۴۷ : ۲۶۰۰ : ۳۹ : ۳۵
جمعه۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۸ : ۰۳۰۷ : ۰۹ : ۳۳۱۳ : ۲۰ : ۲۵۱۹ : ۳۱ : ۴۷۱۹ : ۴۸ : ۰۶۰۰ : ۳۹ : ۱۳
شنبه۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۶ : ۴۰۰۷ : ۰۸ : ۱۸۱۳ : ۲۰ : ۰۷۱۹ : ۳۲ : ۲۶۱۹ : ۴۸ : ۴۵۰۰ : ۳۸ : ۵۲
یکشنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۵ : ۱۸۰۷ : ۰۷ : ۰۲۱۳ : ۱۹ : ۴۹۱۹ : ۳۳ : ۰۵۱۹ : ۴۹ : ۲۵۰۰ : ۳۸ : ۳۰
دوشنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۳ : ۵۵۰۷ : ۰۵ : ۴۷۱۳ : ۱۹ : ۳۱۱۹ : ۳۳ : ۴۵۱۹ : ۵۰ : ۰۵۰۰ : ۳۸ : ۰۹
سه شنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۲ : ۳۳۰۷ : ۰۴ : ۳۲۱۳ : ۱۹ : ۱۳۱۹ : ۳۴ : ۲۴۱۹ : ۵۰ : ۴۵۰۰ : ۳۷ : ۴۷
چهارشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۱ : ۱۰۰۷ : ۰۳ : ۱۸۱۳ : ۱۸ : ۵۵۱۹ : ۳۵ : ۰۳۱۹ : ۵۱ : ۲۶۰۰ : ۳۷ : ۲۵
پنج شنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۹ : ۴۷۰۷ : ۰۲ : ۰۳۱۳ : ۱۸ : ۳۸۱۹ : ۳۵ : ۴۲۱۹ : ۵۲ : ۰۶۰۰ : ۳۷ : ۰۲
جمعه۱۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۲۳۰۷ : ۰۰ : ۴۹۱۳ : ۱۸ : ۲۰۱۹ : ۳۶ : ۲۱۱۹ : ۵۲ : ۴۶۰۰ : ۳۶ : ۴۰
شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۰۰۰۶ : ۵۹ : ۳۵۱۳ : ۱۸ : ۰۳۱۹ : ۳۷ : ۰۰۱۹ : ۵۳ : ۲۶۰۰ : ۳۶ : ۱۸
یکشنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۳۷۰۶ : ۵۸ : ۲۲۱۳ : ۱۷ : ۴۶۱۹ : ۳۷ : ۳۹۱۹ : ۵۴ : ۰۷۰۰ : ۳۵ : ۵۶
دوشنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۱۴۰۶ : ۵۷ : ۰۹۱۳ : ۱۷ : ۲۹۱۹ : ۳۸ : ۱۹۱۹ : ۵۴ : ۴۷۰۰ : ۳۵ : ۳۵
سه شنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۲ : ۵۱۰۶ : ۵۵ : ۵۶۱۳ : ۱۷ : ۱۲۱۹ : ۳۸ : ۵۸۱۹ : ۵۵ : ۲۸۰۰ : ۳۵ : ۱۳
چهارشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۱ : ۲۸۰۶ : ۵۴ : ۴۳۱۳ : ۱۶ : ۵۵۱۹ : ۳۹ : ۳۷۱۹ : ۵۶ : ۰۹۰۰ : ۳۴ : ۵۱
پنج شنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۰ : ۰۵۰۶ : ۵۳ : ۳۱۱۳ : ۱۶ : ۳۹۱۹ : ۴۰ : ۱۷۱۹ : ۵۶ : ۴۹۰۰ : ۳۴ : ۲۹
جمعه۲۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۸ : ۴۲۰۶ : ۵۲ : ۲۰۱۳ : ۱۶ : ۲۳۱۹ : ۴۰ : ۵۶۱۹ : ۵۷ : ۳۰۰۰ : ۳۴ : ۰۸
شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۷ : ۲۰۰۶ : ۵۱ : ۰۹۱۳ : ۱۶ : ۰۷۱۹ : ۴۱ : ۳۶۱۹ : ۵۸ : ۱۱۰۰ : ۳۳ : ۴۷
یکشنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۵ : ۵۸۰۶ : ۴۹ : ۵۸۱۳ : ۱۵ : ۵۲۱۹ : ۴۲ : ۱۵۱۹ : ۵۸ : ۵۳۰۰ : ۳۳ : ۲۵
دوشنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۴ : ۳۵۰۶ : ۴۸ : ۴۸۱۳ : ۱۵ : ۳۷۱۹ : ۴۲ : ۵۵۱۹ : ۵۹ : ۳۴۰۰ : ۳۳ : ۰۴
سه شنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۳ : ۱۴۰۶ : ۴۷ : ۳۹۱۳ : ۱۵ : ۲۲۱۹ : ۴۳ : ۳۵۲۰ : ۰۰ : ۱۶۰۰ : ۳۲ : ۴۳
چهارشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۱ : ۵۲۰۶ : ۴۶ : ۳۰۱۳ : ۱۵ : ۰۸۱۹ : ۴۴ : ۱۵۲۰ : ۰۰ : ۵۷۰۰ : ۳۲ : ۲۳
پنج شنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۰ : ۳۱۰۶ : ۴۵ : ۲۲۱۳ : ۱۴ : ۵۴۱۹ : ۴۴ : ۵۵۲۰ : ۰۱ : ۳۹۰۰ : ۳۲ : ۰۲
جمعه۲۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۹ : ۱۰۰۶ : ۴۴ : ۱۵۱۳ : ۱۴ : ۴۰۱۹ : ۴۵ : ۳۵۲۰ : ۰۲ : ۲۱۰۰ : ۳۱ : ۴۲
شنبه۳۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۷ : ۵۰۰۶ : ۴۳ : ۰۸۱۳ : ۱۴ : ۲۷۱۹ : ۴۶ : ۱۵۲۰ : ۰۳ : ۰۳۰۰ : ۳۱ : ۲۲
یکشنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۶ : ۳۰۰۶ : ۴۲ : ۰۲۱۳ : ۱۴ : ۱۴۱۹ : ۴۶ : ۵۵۲۰ : ۰۳ : ۴۵۰۰ : ۳۱ : ۰۲